Vi är 6 Fysioterapeuter som tar emot dig med idrottsskador, smärta samt problem från rörelse-/stödjeorgan och nervsystemet. Läkare med allmänmedicinsk specialitet finns på kliniken. Som tjänst finns även ergonomisk rådgivning och Hälsoprofilbedömning.