Jag har jobbat inom yrke ca 20 år, har stötvågsbehandlingar och behandlar även idrottsskador. Välkommen!