Undersöker, analyserar och behandlar led-och muskelrelaterade besvär.

Diagnostik genom ortopediska-, muskulära och neurologiska beprövade tester.

En bred behandlingsbas med såväl mobiliseringstekniker som HVLI-justeringar. Genomgående i de flesta behandlingar läggs PNF-(Proprio-Neuromuskuklär Fasciliterings) -stretch samt postischemiska trycktekniker (Trigger Point Treatment enligt Travell and Simons) in på berörda muskelgrupper.

Djupmassage/muskulering samt instrumentell fysioterapi förekommer oxå.

Specifika individuella rehab- och träningsprogram sätts in vid behov.