Välkommen till vårt ortopedmedicinska team som består av läkare, fysioterapeuter och sjuksköterska med specialistkompetens inom ortopedisk medicin/manuell terapi för dig med besvär från nacke, rygg eller leder samt specialistkompetens inom problematiken kring långvarig smärta, psykosomatik, psykiskohälsa och neurologi. 

Vi bedriver ett integrerat samarbete med patienten i fokus där även ergonomi och arbetsrehabilitering ingår.