Snabbt och optimalt omhändertagande vid såväl akuta som mer långdragna besvär i rörelse-och stödjeapparaten.
Nyfiken/ intresserad ? Välkommen in på vår hemsida.